OLALA Nơi khẳng định vị thế của bạn

Olala team nơi cung cấp cách dịch vụ hàng đầu, khẳng định vị thế của bạn trên internet

Thiết kế website

Thiết kế website

Chúng tôi sẽ giúp bạn từ việc xây dựng mục tiêu, thiết kế ý tưởng, lựa chọn mô hình website cho đến mô tả danh mục chi tiết từng chức năng cụ thể.

Marketing

Marketing

Hệ thống nhận diện thương hiệu là toàn bộ những yếu tố hữu hình của thương hiệu (Logo, slogan, bộ nhận diện văn phòng, nhận diện tại điểm bán,…)

Thiết kế đồ hoạ

Thiết kế đồ hoạ

Biên tập nội dung website một cách hấp dẫn, phù hợp với thông điệp thương hiệu, tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm, kích thích đọc giả hành động…

Phát triển phần mềm ứng dụng

Phát triển phần mềm ứng dụng

Biên tập nội dung website một cách hấp dẫn, phù hợp với thông điệp thương hiệu, tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm, kích thích đọc giả hành động…