Hỗ trợ giao diện mobile, tương thích tối đa trên các thiết bị

Khách hàng ngày nay tiếp cận với website bằng nhiều thiết bị thông minh khác nhau từ smartphone, tablet, laptop,…chứ không chỉ riêng desktop. Do đó, một website có thể hỗ trợ, tương thích tối đa trên các thiết bị khác nhau của người dùng được xem là một website thân thiện, giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn mong đợi.